ویژگی های بسته ultra وقت سفارت آمریکا با دکتر اپلای

مرحله اول

ارتباط با داوطلب توسط کارشناسان بخش ویزا دکتر اپلای و دریافت کامل مدارک و اخذ نظرات داوطلب

مرحله دوم

بررسی کامل رزومه داوطلب، پذیرش دانشگاه مقصد، نمره زبان، گپ تحصیلی و … توسط بخش علمی کارگروه ویزا آمریکا

مرحله سوم

برگزاری جلسه تخصصی با مشاوران ارشد کارگروه ویزای آمریکا به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف داوطلب در روند اخذ ویزا

مرحله چهارم

انتخاب سفارت متناسب با شرایط داوطلب و تعیین بازه زمانی مناسب جهت اخذ وقت سفارت

مرحله پنجم

عقد قرارداد و شروع پروسه اخذ وقت سفارت توسط تیم ویزای موسسه

مرحله ششم

پس از اخذ وقت سفارت در صورت تمایل، داوطلب میتواند از خدمات صفر تاصد اخذ ویزای آمریکا مجموعه شامل : تدوین و ادیت کامل انگیزه نامه(SOP )،رزومه ( CV )، نامه تمکن( Bank statement)، نامه سابقه کار( job offer) ، نامه وابستگی ( tie )، پرکردن فرم های سفارت( DS ) و برگزاری جلسات ماک مصاحبه با افسر اداره مهاجرت و … بهره مند گردد.