ویژگی های بسته ultra وقت سفارت آلمان با دکتر اپلای

مرحله اول

ارتباط با داوطلب توسط کارشناسان بخش ویزا آلمان دکتر اپلای و دریافت مدارک و اخذ نظرات داوطلب

مرحله دوم

بررسی کامل رزومه داوطلب، پذیرش دانشگاه مقصد، نمره زبان، گپ تحصیلی، سوابق کاری و … توسط بخش علمی کارگروه ویزا آلمان موسسه

مرحله سوم

برگزاری جلسه تخصصی داوطلب با بخش علمی کارگروه ویزا آلمان موسسه به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف داوطلب در روند اخذ ویزا

مرحله چهارم

انتخاب زمان مناسب جهت اخذ وقت تایید و تصدیق مدارک و اخذ وقت ویزای دانشجویی برای داوطلب

مرحله پنجم

عقد قرارداد و شروع پروسه اخذ وقت لگال و وقت ویزای دانشجویی توسط تیم IT موسسه

مرحله ششم

پس از اخذ وقت سفارت در صورت تمایل داوطلب،داوطلب میتواند از خدمات صفر تا صد ویزای آلمان موسسه شامل: تدوین و نگارش کامل رزومه ( resume ) مختص سفارت ، انگیزه نامه ( sop ) ، پر کردن فرم ویدکس (videx )، تنظيم Erklarung مختص متقاضي ،
نامه سابقه کار ( job offers work experience and )، تمکن مالی ( bank statement )، مدارک وابستگی ( tie ) و ….. بهره مند گردد.