جهت انتخاب نوع مشاوره و پرداخت هزینه آن می توانید برروی دکمه مورد نظر کلیک کنید.

*توجه بفرمایید بعد از کلیک کردن مبلغ مورد نظر ، نام و نام خانوادگی و شماره موبایل را وارد نمایید و بعد از آن بر روی دکمه تایید و ادامه کلیک کنید تا به درگاه پرداخت هدایت شوید.