رایگان!

پکیج آموزشی خودت اپلای کن با 3 موضوع رزومه ، ایمیلینگ ، SOP

با پکیج آموزشی خودت اپلای کن میتونی سه موضوع مهم رزومه ، ایملینگ و sop را یاد بگیری و خودت به دانشگاهی که دوست داری درخواست اپلای بدی

860,000 تومان

پکیج آموزشی خودت اپلای کن با 3 موضوع رزومه ، ایمیلینگ ، SOP (خرید دو ویدئو)

با پکیج آموزشی خودت اپلای کن با 3 موضوع رزومه ، ایمیلینگ ، SOP (خرید دو ویدئو)  رو یاد بگیری و خودت به دانشگاهی که دوست داری درخواست اپلای بدی!

1,720,000 تومان

پکیج آموزشی خودت اپلای کن با 3 موضوع رزومه ، ایمیلینگ ، SOP (خرید سه ویدئو)

با پکیج آموزشی خودت اپلای کن با 3 موضوع رزومه ، ایمیلینگ ، SOP (خرید دو ویدئو)  رو یاد بگیری و خودت به دانشگاهی که دوست داری درخواست اپلای بدی!

2,580,000 تومان

فیلم سومین وبینار تخصصی اپلای

فیلم سومین وبینار تخصصی اپلای با موضوع ایمیلینگ با اساتید مخصوص فال ۲۰۲۴ با حضور5 مشاور برتر ملی و بین…

150,000 تومان

فیلم وبینار تخصصی صفر تا صد زبان و مهاجرت

وبینار تخصصی صفر تا صد زبان و مهاجرت وبینار تخصصی صفر تا صد زبان و مهاجرتمخصوص فال 2024 با حضور…

150,000 تومان

فیلم وبینار تخصصی صفر تا صد ویزای تحصیلی آلمان و انگلستان

فیلم وبینار تخصصی صفر تا صد ویزای تحصیلی آلمان و انگلستان با حضور اعضای ارشدکارگروه تخصصی ویزا دکتر اپلای وقت…

150,000 تومان

فیلم وبینار رایگان صفر تا صد اپلای زمستان 2024

صفر تا صد اپلای مخصوص وینتر ۲۰۲۴ اگه فرصت پذیرش فال ۲۰۲۳ را از دست دادی و نمیخوای یکسال عقب…

150,000 تومان