اوناییکه از آفر شب یلدا جا موندید
فرصت را از دست ندید

آفر زمستانی دکتر اپلای

۳ پکیج تخصصی اپلای
شامل نکات ریز و تخصصی
Resume
State of purpose
Research and Emailing
ارائه شده توسط مشاوران ارشد موسسه
+
یک جلسه تخصصی با مشاوران ارشد موسسه

آفر زمستانی دکتر اپلای

مهمترین قسمت آفر مونده

به یک نفر از خریدان پکیج زمستانی دکتر اپلای به قید قرعه قرارداد رایگان ویزای تحصیلی برای یک کشور میبندیم.

آفر زمستانی دکتر اپلای

یادتون باشه فقط از ۱ تا ۱۰ دی ماه فرصت دارید.