دفتر بازاریابی دکتر اپلای

دفتر بازاریابی دکتر اپلای

مفتخریم با توجه به درخواست همکاران گرامی، مجموعه آینده اندیشان علم گستر جوان با نام تجاری دکتر اپلای اقدام به همکاری فی مابین با متقاضیان در قالب اعطا دفتر نمایندگی دکتر اپلای نموده است تا بدینوسیله بستر لازم جهت فعالیت های مختلف به صورت مشترک با موسسات و افراد معتبر ملی و بین المللی فراهم گردد.

اخذ نمایندگی دکتر اپلای

شایان ذکر است موسسه حسب قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حق اعطای نمایندگی رسمی و اجازه عقد قرارداد به غیر را ندارد.

 

حسب تجربیات و همکاریهای قبلی از موسسات و همکاران فعال در حوزه های زیر به منظور همکاریهای فی مابین دعوت بعمل می آید:

 

آموزشگاه های زبان های خارجه

اساتید زبان های خارجه

انجمن ها و تشکل های دانشگاهی

موسسات آموزشی

آژانس های مسافرتی

افراد صاحب نفوذ در حوزه های آموزشی

موسسات فعال در حوزه های بین المللی

اخذ نمایندگی دکتر اپلای

همچنین با توجه مجوز موسسه و محدودیت های مختلف زمینه های پیشنهادی همکاری فی مابین که امکان فعالیت مشترک در آنها میسر میباشد به شرح زیر می باشد:( البته پیشنهاد های خارج از لیست زیر نیز قابل بررسی می باشد)

برگزاری سمینار و وبینارهای مرتبط
بازاریابی و جذب مشتری
معرفی و تبلیغات مشترک در حوزه های مرتبط
تبادل مشاور و کارشناس در حوزه های مرتبط
انجام طرح های آموزشی مشترک

همچنین شرایط مالی و حقوقی همکاری فی مابین پس از بررسی های طرفین و در قالب جلسات حضوری قابل بررسی و مذاکره می باشد.

امید است تا افتخار همکاری با شما عزیزان میسر گردد.